fredag 9 december 2011

Aktiv godhet

Jag är intresserad av olika livsåskådningar. De hjälper människan att leva väl och att förstå sig på livet. Jag tycker inte att någon speciell religion eller livsåskådning är bättre eller mera korrekt än andra.

Så här inför jul kom jag att tänka på den gyllene regeln som finns i många olika religioner och läror som en grundläggande etisk princip.

Judendomen säger: Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Konfucianismen säger: Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. Hinduismen säger: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta. Jainismen säger: Vi bör avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. Buddhismen säger: Plåga inte andra med det som pinar dig själv. Men Kristendomen säger: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Kristendomen uppmanar alltså inte bara till att inte vara ond, utan till att aktivt vara god. Aktiv godhet. Det tycker jag är fint.

3 kommentarer:

Anonym sa...

"inte" finns i alla utom i kristendomen.

Erkki Klingklong sa...

Stefan Einhorn funderar kring gyllene regeln i "Konsten att vara snäll" och kommer fram till att han vill formulera den (ungefär) som: "Bemöt andra som du tror att de vill bli bemötta"

Caj sa...

Anonym: Precis, förbud tror jag inte funkar så bra. På sätt och vis tycker jag att du skall inte egentligen signalerar vad man förväntas göra. Sedan uppmanas man att ändå försöka låta bli.

Erkki: Det är ju en bra formulering.