lördag 21 januari 2012

Ekonomisk tillväxt

Jag funderade tidigare på ekonomisk tillväxt i ett gästblogginlägg och ställde frågan hur det där med ekonomisk tillväxt egentligen ska fungera i längden (det verkar ju så uppenbart att det inte kan fungera). Jag fick inte direkt något svar så nu svarar jag själv.

Så här måste det vara:

Först levde människan som vilken annan apa som helst, tog det hon behövde från skogen och haven för att överleva. Somliga odlade kanske lite grödor eller hade tama djur.

Sedan hittade någon på att man kunde odla sina favoritgrödor i överflöd och dessutom bestämma vem som skulle få äta dem. Låt oss kalla denna någon Adam, eftersom jag tycker att det här liknar det som i bibeln beskrivs som syndafallet.

Förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever. Du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden.

Sedan föddes Kain som brukade jorden, varefter Kains ättlingar beskrivs som stamfäder för olika yrkesgrupper …

För att få äta av Adams mat måste man arbeta för honom. Eftersom det fanns mat i överflöd resulterade det i mera människor. Dessa människor kunde i sin tur utföra mera arbete som resulterade, inte bara i nödvändigheter, utan i lyx för Adam.

Ett ökande antal människor kan alltså utföra ännu mera arbete, utnyttja och förbruka mera av jordens resurser och på så sätt producera ekonomisk tillväxt. Det här fungerar precis på samma sätt som ett pyramidspel, en ekonomisk bluff, där de som befinner sig i pyramidens topp (vi) skördar frukten och får leva loppan på bekostnad av alla människor som befinner sig i pyramidens bas.

Liksom i alla pyramidbluffar kommer resurserna att ta slut och det går inte längre att få flera deltagare i basen, och spelet tar slut. Jag undrar vad som kommer att hända sen!?

Inga kommentarer: