söndag 15 januari 2012

MATENS PRIS, DEL 1

Jag har tidigare varit inne på ämnet mat och dess pris. Författarna till boken matens pris låter rätt så trovärdiga i och med att de faktiskt rest runt hela världen för att se på matproduktionens olika stadier och bevittnat vad som verkligen händer. Hur kan maten vara så billig och vad händer egentligen på de verkligt stora åkrarna eller i växthusen och vad har matproduktionen för inverkan på miljön och hela jordens framtid?

Man kan göra vad som helst till en skandal om man så önskar och jag får en känsla av att den här boken vill göra matproduktionen mera skandalös än vad den egentligen är (nå ja, ganska skandalös är den på många sätt). Intressant är boken i alla fall och jag önskar att jag kunde sammanfatta budskapet på något vettigt sätt. Jag väljer att nämna och reflektera över några saker som jag tyckte var speciellt spännande. Klimatförändring och koldioxidekvivalenter är jag trött på att höra talas om så dem väljer jag att inte nämna flera gånger även om dessa termer förekommer i boken i stor myckenhet (jag kan för övrigt varmt rekommendera boken för den som tycker den verkar intressant, man kan t.ex. låna den av mig).MONOKULTUR, KONSTGÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL

Det som kommer fram är att handeln har gjort att jordbrukare över hela världen i allt högre grad satsar på monokultur som ger snabb vinst, men som är ohållbar i längden. Områden som tidigare varit självförsörjande har övergått till att odla endast en gröda vilket kräver enorma mängder konstgödsel och bekämpningsmedel (ofta sådana som länge varit förbjudna i Europa). De här är ämnen som dödar allt utom odlingsväxten som är specialmanipulerad för att uthärda bekämpningsmedlet. Sojabönsodlingen är ett exempel på riktigt ond monokultur.

KÖTT OCH FISK

Det är knappast någon nyhet att man inte behöver äta så mycket kött som man äter idag inom vår kultur.  I Brasilien skövlas skogen med bekämpningsmedel för att ge utrymme för mera betesmarker. En stor del av avverkningen är illegal. Nästan alla lantbrukare förgiftas på ett eller annat sätt.

Fiskodling bidrar till att havens fiskbestånd utplånas, eftersom man matar fiskarna med fisk som tidigare dög som människoföda. I slutändan går det åt mera fisk till fiskföda än vad man får ut som människoföda. Det här gäller bl.a. lax och också pangasius som man påstår att är bra just för att den äter gräs som inte människor kan äta. I verkligheten matas den ändå med fisk för att det är effektivare.

Utsläppen från både kött- och fiskindustrin är enorma och t.ex. i Vietnam är reningsverken vid många fiskodlingar obefintliga.

DIETER

Den populära LCHF-dieten är miljömässigt en katastrof. Visserligen hjälper den många att gå ner i vikt men sist och slutligen handlar väl också det om förhållandet input-output, oberoende av vad man får sin energi ifrån. Nästan alla studier som visar att en dylik animalisk diet är hälsomässigt fördelaktig är finansierade av kött- och mejeriindustrin.

Inga kommentarer: