onsdag 28 mars 2012

Ekonomi - en definition

En definition på ekonomi ur SAOB:

inskränkning av utgifter l. förbrukning så långt det låter förena sig med uppnående av ett godt resultat, undvikande av onödiga utgifter l. onödig förbrukning, hushållsaktighet, sparsamhet; besparing. KELLGREN Bref t. Clewberg XXVIII (1789).

Idag förknippas nog ekonomi med uppmuntran till onödiga utgifter och onödig förbrukning. Är det inte så hela ekonomin fungerar, alltså konsumtionssamhället? Å andra sidan står det ju också "så långt det låter förena sig med uppnående av ett godt resultat". Den stora frågan är kanske ett hurdant resultat som kan anses vara gott.

Inga kommentarer: